Poštovani korisnici,

zahvaljujemo na korištenju servisa pregleda Jedinstvenog registra računa.

Ujedno Vas izvješćujemo da je promijenjena adresa aplikacije te da je možete nastaviti koristiti na sljedećim adresama:

a) preko Fina portala na stranici www.fina.hr i dalje preko linkova >>Finini WEB servisi>>Jedinstveni registar računa (u sekciji KORISNI LINKOVI)

b) ili upisivanjem u preglednik direktne adrese aplikacije https://jrr.fina.hr/jrir

Vaša Fina
 

 
FINANCIJSKA AGENCIJA   - 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 70
CENTRALA:  +385 (0)1 6127 111
Adresa e-pošte: jrr@fina.hr

© Financijska Agencija 2002 - Sva prava pridržana -  Webmaster